Geschichte

 
 

  • 1984: Gründung UHC Bassersdorf
  • 1987: Gründung UHC Nürensdorf
  • 1988: Gründung UHC Fireball Birchwil
  • 1988: Gründung UHC Fireball Birchwil
  • 2000: Fusion UHC Nürensdorf & UHC Fireball Birchwil zu UHC Fireball Nürensdorf
  • 2007: Gründung UBN als Dachverein von UHC Bassersdorf & UHC Fireball Nürensdorf
  • 2017: Fusion UHC Bassersdorf & UHC Fireball Nürensdorf zu UBN